TOPLANTI RAPORLARI
Web Sayfası Kuruyor
Körfez Kent Konseyi Genel Kurul Kararı Aldı
Web Sayfası Kuruldu
Anketle Körfez’in Sorunlarını Tespit Edecek
İlk Toplantısını Yaptı
Teşkilatlanıyor
Çalışma Grupları Konuşuldu
Projeler Konuşuldu
02
Site Yönetimi Körfez Kent Konseyi
Yazılım K7